Raaklijnen aan een cirkel


136 Vraagstukken naar raaklijnen vanuit een punt aan cirkels C1 tot en met C29, waarvan het middelpunt op de oorsprong ligt. Deze vraagstukken bestrijken alle geheeltallige uitkomsten, zonder worteltekens. De antwoorden zijn berekend met een kort en eenvoudig algoritme via de lijnenruimte.

Verwisseling van en in combinatie met tekenwisseling verachtvoudigt dit aantal tot ruim duizend. Bij geheeltallige verschuiving van de coördinaatassen binnen de lijnen x = +/-12 en y = +/-12 vermeerdert de variaties van deze vraagstukken tot 700 000.

De vereiste reken- en algebra-vaardigheid loopt uiteen tussen de vraagstukken, zodat er ook wat dit betreft ruim keus is.

Raaklijnen vanuit een punt buiten de cirkels C1-C29