L1 Wonderlijke Wiskunde
Dirk Adrichem

Deze workshop is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs. De lessen zijn aanvankelijk ontwikkeld om basisscholieren, die extra uitdaging nodig hadden, een dieper inzicht in de ruimte aan te reiken, zonder middelbare-school-boeken te gebruiken. De instap is uniek, eenvoudig en visueel.

Dualiteit is de axiomatische symmetrie tussen lijnen en punten, die terug te vinden is in de postulaten van Euclides. De elementen van Euclides zijn punt, lijn en vlak. De ruimte wordt gewoonlijk opgevat als puntenverzameling, maar ruimte is evengoed een lijnenverzameling en een vlakkenverzameling.

Lijn en punt worden als gelijkwaardige vlak-meetkundige elementen geïntroduceerd. Het dominante begrip punt wordt tegenover het begrip copunt geplaatst. De copuntenverzameling heet coruimte. In de vlakke meetkunde is de coruimte een lijnenruimte. Aan een toepassing in een Zebraboekje wordt gewerkt. Nu al interesse? Kom naar deze werkgroep!